Bygg maling og Tak - David er et bygningsfirma som utfører byggearbeid som rehabiltering av fasader, omlegging av tak, muring og maling.

Vi tilbyr blant annet:

  • Vask av fasader.
  • Vask av tak
  • Impregnering og maling av tak
  • Maling av fasade
  • Bytte kledning fasade
  • utskifting av vinduer/dører
  • Murearbeid
  • Steinlegging
  • Snekkerarbeid 

Vi utfører arbeider over hele Østlandet.